• Audio-Führung
    starten
  • Hörspiel
    für Kinder
  • Audio-
    Führung für
    Sehgeschädigte

14
Bleichewiese

In Olpe waren er twee zogenaamde bleekweiden, de Beneden- en de Bovenbleekweide, die de inwoners van de stad dienden als openbare plaatsen om hun gewassen wasgoed uit te spreiden en te bleken. Zij zijn om die reden gedocumenteerd sinds de 18e eeuw.

De Bovenbleekweide bevond zich in de Weierhohl tussen de Olpe en de Mühlengraben. Hier bij de Mühlengraben, die pas in 1967 werd gedempt, stonden rond 1900 nog houten wasbanken. Ze zijn nog te zien op oude foto’s.
Wassen maakte deel uit van het huishouden, afhankelijk van het gezin, van het werk van de dienstmeisjes. Maar er was ook het beroep van wasvrouwen. De wasvrouwen legden de gewassen kleren op het schone gras in het zonlicht, waarbij het blekende effect ontstond door het voortdurende bevochtigen en drogen.

Met de aansluiting van de bebouwing op de waterleiding vanaf 1888 en de invoering van nieuwe technologieën en toestellen in huishoudens verloor het plein zijn oorspronkelijke functie. Het werd vervolgens op verschillende manieren gebruikt, onder meer als markt, gedurende vele jaren na de oorlog. Het plein zoals het nu is bestaat pas sinds 2002 en sinds de herinrichting van het gebied bieden de figuren die er zijn neergezet een indruk van vroeger. Vier bronzen beelden van wasvrouwen, ontworpen door de beeldhouwster Anneliese Schmidt-Schöttler (†), die destijds in Finnentrop woonde, tonen details van hun activiteiten, het transport, het uitspreiden en besproeien van het wasgoed, evenals het eigenlijke wasproces bij een door water gevoede fontein; vandaar de naam “fonteinsculptuur”. Het levendige effect wordt nog versterkt door het opspattende water. Het monument werd gefinancierd door een schenking van een burger van Olpe aan de stad Olpe.

Aan de Untere Bleichewiese bij de Franziskanerstrasse en de Mühlenstrasse verrijst sinds 1928 het postkantoorgebouw, waarin tegenwoordig een advocatenkantoor is gevestigd.

Locaties in één oogopslag