• Audio-Führung
    starten
  • Hörspiel
    für Kinder
  • Audio-
    Führung für
    Sehgeschädigte

7
Engelsturm & Hexenturm

Twee torens en een deel van de oude stadsmuur in Olpe herinneren aan de tijd toen de stad het recht verkreeg om zich te versterken. De bouw van de vestingwerken begon toen ook met het jaar waarin stadsrechten aan de stad werden verleend, in 1311. De zogenaamde “Engelentoren” in het westen, vlak naast de parochiekerk van Sint-Maarten, werd echter pas in 1961 herbouwd, terwijl de “Heksentoren” in het oosten, waar de stadsmuur naar de Bovenpoort buigt, grotendeels in zijn oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven. De namen van de torens lijken te vertellen over hun eeuwenoude geschiedenis. Heeft de Engelentoren met engelen te maken omdat ze van de parochiekerk naar de toren vlogen? En werden heksen gevangen gezet in de Heksentoren? Zo mystiek als de torens er ’s nachts verlicht uitzien, kan men dit geloven. De namen zijn echter niet zo oud als men zou denken: In de Engelentoren is het reliëf van een engel ingemetseld; dit wordt zichtbaar als u de trap oploopt van het kerkplein naar de straat Auf der Mauer. Deze engel sierde ooit de prachtige voorgevel van de St. Martinuskerk, die in 1907 werd gebouwd.

Toen de kerk in de jaren 1930 moest worden gerestaureerd omdat de uit zachte steen vervaardigde ornamenten begonnen af te brokkelen en gevaar opleverden, werd dit fragment van een engel opnieuw in de muur van de toren ingemetseld.
En de heksentoren? Werden hier zogenaamde “heksen” gevangen gehouden? We weten het niet zeker. Zeker is echter dat alle stadstorens ook dienst deden als gevangenis en daarom ook wel “gevangenistorens” werden genoemd. Het is echter mogelijk dat de term “heksentoren” ook een taalkundige transformatie is van “Hessische toren”. Deze veronderstelling zou kunnen worden gestaafd door de oude windwijzer op de toren, waarop een leeuw staat afgebeeld, het heraldische dier van de landgraven of groothertogen van Hessen-Darmstadt, tot wier grondgebied het hertogdom Westfalen van 1802 tot 1816 behoorde.

Locaties in één oogopslag