• Audio-Führung
    starten
  • Hörspiel
    für Kinder
  • Audio-
    Führung für
    Sehgeschädigte

1
Toeristische Informatie

Welkom in het district Olpe, “stad van 1000 lindebomen”, “stad van de “Pannenklöpper” en “stad aan het meer”. Allemaal namen voor deze stad, die meer dan 1200 jaar geleden ontstond toen in de Frankische tijd een aan Sint-Maarten (Martinus) gewijde kerk werd gebouwd op een koninklijk hoofdplein, gelegen op een heuvel. De ontstane boerderij, de parochie, het latere dorp, de stad en het district, allemaal ontleenden ze hun naam aan het langsstromende beekje, de Olpe.

Geleidelijk ontwikkelde zich een dorp rond de kerk, ook al omdat de ligging op het kruispunt van de “Romeinse Weg” en de “IJzeren Weg” prima was. In 1311 verleende de aartsbisschop van Keulen, Heinrich II, graaf van Virneburg, stadsrechten aan deze dorpsgemeenschap. Het stichten van de stad diende vooral de vestiging van een versterkte basis tegen naburige onafhankelijke vorsten, maar ook om de inlijving van het nabijgelegen mijngebied in Rhonard veilig te stellen. De ontginning van verschillende ertsen, vooral koper, evenals de verdere verwerking ervan, brachten later welvaart in de stad. Naast metaalbewerking vormden ook leerlooien en het branden van houtskool gevestigde lokale ambachten.

Op 28 april 1795 verwoestte een enorme brand bijna het gehele stadscentrum. Binnen enkele jaren werd Olpe herbouwd op een volledig nieuw bodemplan.
In 1802/03 viel Olpe — sinds de 13e eeuw onder bewind van het keurvorstendom Keulen — toe aan de landgraaf en latere groothertog van Hessen-Darmstadt, maar al in 1816 ging deze over naar het koninkrijk Pruisen. Sindsdien behoort Olpe tot het bestuursdistrict Arnsberg. In 1819 werd de stad Olpe, die na de brand op een “moderne” manier was herbouwd, tot een “districtsstad”.
Met de aansluiting op het spoorwegnet in 1875 beleefde de stad een economische opleving, die ook tot uiting kwam in de stedelijke ontwikkeling. Tegenwoordig is het Biggemeer, dat direct aan het centrum van Olpe grenst, van groot belang voor recreatie en toerisme. De afdamming door de Biggetal-stuwdam in 1965 betekende de voltooiing van wat toen het grootste bouwproject van Europa was.
Wie meer over de gemeente Olpe te weten wilt komen, bijvoorbeeld wat de 1000 lindebomen betekenen, wat een Pannenklöpper is of welke feesten hier bijzonder worden gevierd, volg dan de luisterpalen die in het centrum verspreid staan of boek een rondleiding door de gemeente, hier bij het toeristenbureau. Voor historische vragen is er tevens een contact- en adviespunt in de stad, namelijk het stadsarchief, dat in het Oude Lyceum is gevestigd. Dit is ook meteen de plek waar de schriftelijke archieven van de stad worden bewaard.

Locaties in één oogopslag