• Audio-Führung
    starten
  • Hörspiel
    für Kinder
  • Audio-
    Führung für
    Sehgeschädigte

4
Standbeeld Agatha

Tradities zijn vaak verankerd in het kerkelijke leven. Dit is ook het geval met de Agatha-traditie in Olpe.
St. Agatha stierf een martelaarsdood rond het jaar 250 in Catania op Sicilië. In Olpe staat haar standbeeld, een kunstwerk van de beeldhouwer Josef Baron uit Unna, sinds 1979 op het noordelijke zijportaal van de Sint-Martinuskerk. Het toont tevens de verschrikkingen van de moderne tijd op vier panelen, namelijk “BRAND”, “DISTRIBUTIE”, “HONGER” en “OVERSTROMING”.
De heilige Agatha is al eeuwenlang een secundaire beschermheilige van de stad Olpe en wordt verondersteld haar te beschermen tegen met name brand. De viering van haar naamdag voert terug op een gelofte, die de stad in 1665 heeft afgelegd en wordt sindsdien jaarlijks rond 5 februari gevierd als Agathadag. De dag begint met een feestelijke hoogmis in de Sint-Martinuskerk, waar het stadsbestuur de Agatha-gelofte nieuw leven inblaast. Daarin beloven de raadsleden elk jaar deze dag plechtig te vieren, aalmoezen te geven en geen vlees te eten. Tegelijkertijd vragen zij de heilige Agatha om de stad te beschermen tegen alle kwaad, maar vooral tegen brand.
‘s Avonds trekt een plechtstatige processie door de straten van Olpe. Sommige ramen zijn verlicht met kaarsen of versierd met rode papieren lantaarns, de zogenaamde “Bummen”. Feestelijk versierde altaren met hun lichtjes en lantaarns maken het sfeervolle plaatje compleet.

Locaties in één oogopslag